Josele Camisas, Eva Goes, Pau Rueda, Dyox, Paco Tuercas, Cohete Fernández, Napol, Julia Furió, Josep Casaña, Dibo2, Toni espinar, Mayi Rodríguez, Coté Escrivá, Irene Ruiz, Sugar Crude, Julia Prat, Fasto, Manu Berjillós, Fra, Azu González, Alonso Mena, Marta Marzal, Inma Carpena

Tipo:

Arte

Eventos:

Exposición Colectiva. Inauguración.

Lugar:

No Land Tattoo Parlour

Día/s – horario:

viernes 15 – 20:00 h

Enlaces:

https://www.facebook.com/Nolandtattooparlour